Den miljömedvetnes val:

Ecopulp förpackning

Ecopulp designar, utvecklar och tillverkar formade 3D-fiberförpackningar för miljömedvetna kunder. Fiberbaserade förpackningar, det som konsumenterna idag föredrar, är så miljövänliga och kostnadseffektiva som möjligt, samtidigt som de ändå ger maximalt skydd.


En Ecopulp-förpackning, tillverkad av återvunnen eller förnybar träfiber, är alltid mycket miljövänlig eftersom den är biologiskt nedbrytbar och 100 % återvinningsbar

Egenskaper som övertygar

Såväl konsumenter, producenter, förpackningsdesigners som inköpsansvariga.

Återvinningsbar

En 100% återvinningsbar fiberförpackning sparar både på naturen och pengarna.

Biologiskt nedbrytbar

Fiberförpackningen bryts ned till organiska beståndsdelar och kan återanvändas.

Återvunnen

Våra produkter tillverkas av återvunnet papper, de är kostnadseffektiva samt klar för användning.

Klimatavtryck

En positiv klimatpåverkan uppkommer när våra klimatpositiva produkter används.

Låga återvinningsavgifter

Materialspecifika återvinningsavgifter är billigare jämfört med till exempel plast.

Neutralt koldioxidavtryck

Tack vare den återvinningsbara träfibern är råvaran helt koldioxidneutral.

Konsumenternas preferenser

Förpackningen uppfyller förväntningarna hos miljömedvetna konsumenter och är lätt att återvinna.

Anpassningsbar

Utöver 3D-formbarhet kan produkten vid behov vara vatten- och fettresistent.

Kostnadseffektiv

Förpackningarna är stapelbara, användningsklara och tar liten plats.

Ecopulp produkter

Bekanta dig med Ecopulp förpackningarna