Plast eller grön framtid?

Du bestämmer, en förpackning i taget.

Hur svarar man på utmaningarna med klimatförändringar och förändrade världsmarknader? Det totala koldioxidavtrycket för tillverkning av återvunna fiberprodukter är lägre än för något annat material som används för liknande ändamål. Kundnära service är kärnan i vår verksamhet och vi är alltid redo att hjälpa dig att uppnå önskat mervärde.

Ecopulp Vision

Detta är vårt uppdrag:

Med nya idéer och intelligenta lösningar skapar vi en framtid för en hållbar förpackning. Vi hjälper våra kunder att utveckla nya, högkvalitativa, långsiktigt hållbara förpackningslösningar som har en positiv helhetseffekt på samhället och miljön.

Hos Ecopulp är ansvar inte bara ord, utan en vardag. Kundens utmaningar är också våra utmaningar. Under det senaste årtiondet har vi bland annat ersatt miljontals kilo skumplast med en inre skyddsförpackning. Syftet med vårt klimatavtryck, nya idéer, intelligenta lösningar och allt vi gör är att generera fördelar för kunden. Hållbarhet styr hela vår kedja, allt från order till leverans. Förutom våra produkter är vi stolta över att vår påverkan på miljön och vårt koldioxidavtryck är minimalt. Detta har vi uppnått genom att se till att hanteringen av inköp av råmaterial sker på rätt sätt. Genom att ha en ansvarsfull och hållbar strategi för inköp av råmaterial kan vi minska vår påverkan på miljön och bidra till en mer hållbar framtid. Vi strävar alltid efter att välja de mest miljövänliga alternativen och arbeta nära våra leverantörer för att säkerställa en ansvarsfull och hållbar produktion från början till slut. Vi har vidtagit åtgärder för att minska vår miljöpåverkan och koldioxidavtryck. Vi hanterar råmaterial ansvarsfullt, använder slutna vattenkretsar, har nya produktionsanläggningar, värmeåtervinning, en biobränsleanläggning och energieffektiva leveranssätt. Vi arbetar för en mer hållbar produktion och att minska vår påverkan på miljön.

Våra värderingar:

 • Våra värderingar inkluderar en positiv inverkan på miljön och samhället.
 • Vi strävar efter att passionerat utmana oss själva och befintliga lösningar.
 • Vi delar med oss av vår expertis för att bidra till att rädda planeten.
 • Vi tror på samarbete för att lösa alla utmaningar.

Vårt mål är att förbli en pålitlig aktör med spetskompetens inom ekologisk fårförpackning. Vår vision är att fortsätta utveckla och producera unika förpackningslösningar över hela världen. 

Vi är starkt engagerade i att hjälpa våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål på deras villkor.

Miljöpolitik: 

Vi är ISO 9001 och 14001-certifierade.

Våra mål för 2023:

 • 100% av våra tillverkade produkter är återvinningsbara och komposterbara
 • Vi strävar efter att använda 100% återvunnen eller förnybar träfiber i vårt råmaterial.
 • 100% av vår använda elektricitet kommer från förnybara källor.
 • Vi planerar att producera över 80% av vår använda värmeenergi i vår egen anläggning för biobränsle.
 • Vi arbetar för att minska vår energiförbrukning med 20% (kWh) genom smarta lösningar.

Vart försvinner allt plast?

Fakta:

 • Vi producerar över 100 miljoner ton, varav 80 % begravs i marken.
 • 10 % hamnar i havet och blir jättestora ”avfallspaket”. 5 st är enormt stora, t.o.m. större än Finlands totala yta.
 • Avfallspaketens tjocklek kan vara upp till 10 meter och de växer för varje dag.
 • Uppskattningsvis dör en miljon sjöfåglar varje år av plast och ungefär 1 000 000 havssköldpaddor och marina däggdjur som säl, sjölejon, val eller delfin går samma öde till mötes.


Våra gjutna fiberprodukter är fullt komposterbara efter användning. De tillverkas huvudsakligen av träfiber som lätt bryts ner till jord under komposteringsprocessen. Dessutom påverkar våra produkter inte negativt komposteringsprocessen eller kvaliteten på den producerade komposten.