Ecopulp Finland Oy

Fiberoptiska förpackningar

en nordisk föregångare

Ecopulp Finland Oy grundades år 2009 och har för närvarande 15 anställda. Vi tillverkar biologiskt nedbrytbara fiberbaserade material som utmanar plastförpackningar och betraktas som föregångare inom ekologisk förpackningstillverkning i Finland. I över ett decennium har vi tillverkat 3D-förpackningar av trä och återvunnen fiber och ersatt miljontals kilo av exempelvis styroxförpackningar som innerförpackningar.


Kontaktpersoner


verkställande direktör

Ari Henttonen

+358 50 405 5595

fornamn.efternamn@ecopulp.fi

teknisk direktör

Juho Hovila

+358 44 255 1955

fornamn.efternamn@ecopulp.fi

produktionschef

Vesa-Matti Kontinen

+358 44 738 0442

fornamn.efternamn@ecopulp.fi

Gammal är äldst

Fiberoptisk teknik

Fiberoptisk teknik är en uppfinning som har funnits i hundra år och har använts bland annat för att tillverka äggkartonger. På 60- och 70-talet ersattes fiberoptiken av plast och fibervävda förpackningar utvecklades inte på årtionden. Men vi tog itu med utmaningen och började utveckla teknologin för tillverkning av formade fibervävar. Idag är vi det enda industriföretaget i Skandinavien som specialiserar sig på förpackningar. 

Vi är stolta över att ha uppgraderat vår maskinpark för att erbjuda våra kunder endast det bästa samtidigt som vi skyddar vår miljö. Alla våra produktionsmaskiner är mindre än fem år gamla, och vi har nyligen investerat i ett biokraftverk som kommer tas i bruk under våren 2023. 

Vår styrka är att vi själva designar formarna som används i produktionen, vilket gör det möjligt för oss att tillverka utmanande förpackningar. Det är faktiskt vår specialitet. Produktionskedjan för våra produkter bygger på lokalt återvunnet papper, som kan återvinnas upp till sju gånger innan det används som energikälla. Miljövänlighet genomsyrar också vår produktion, från slutet vattenkretslopp till värmeåtervinning, användning av biogas och återvinning av våra egna avfall. Till exempel återanvänder vi vårt kontorspapper i vår egen produktion. 

Vi betraktas som en inhemsk trendsättare inom ekologisk förpackning och är stolta över att kunna erbjuda våra kunder hållbara och miljövänliga alternativ till plastförpackningar

Miljömedvetenhet

Miljömedvetenhet i alla led

Ecopulp strävar efter att erbjuda miljömedvetna och kostnadseffektiva lösningar för förpackningar, skogsbruk, trädgård och andra funktionella lösningar som minimerar miljöpåverkan. Som en inhemsk aktör arbetar vi aktivt med att minska vår egen miljöpåverkan genom energiåtervinning, optimering av råvaruanskaffning och slutna vattenkretslopp. I praktiken innebär detta att inget avloppsvatten leds ut i naturen, och endast vattenånga från torkningsprocessen släpps ut. Vi återvinner även energi från torkningsprocessen på maximal nivå.