Mångsidig och ekologisk

Fibermaterial kan formas till nästan vilken tredimensionell form som helst. Optisk fiber är den enda motsvarande ekologiska produkten som möjliggör säker och kostnadseffektiv förpackning av dubbelkrökta och mångdimensionella föremål. Slutprodukterna är lätta och hållbara, och deras stötdämpningsförmåga är mycket god. Fiberförpackningar är återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara eller komposterbara och lätta att avyttra. Programmen kan skräddarsys med olika efterbehandlingar och extra funktioner.

Gjuten

Pressad

Varmpressad

Specialanpassad

Grov eller slät?

Den grundläggande skillnaden mellan tillverkningen av grova och släta fiberförpackningar är att den senare genomgår en efterbearbetning med antingen efterpressning eller varmpressning, där högkvalitativa produkter uppnås genom att pressa produkten i en exakt formad het dubbelsidig form. De resulterande produkterna är tunna men ändå hållbara, med släta ytor och helt tryckbara.

Tilläggsfunktioner enligt behov

Ecopulp fiberoptiska program kan anpassas till att uppfylla olika krav och tilläggsfunktioner så som färg, vattenbeständighet, fettbeständighet, brandmotstånd etc. Ett exempel på en sådan är "Taimitassu", som innehåller näring som stödjer tillväxten av plantorna i ett tidigt skede

Förpackningar för elektronik

Mekanisk hållbarhet är viktigt för elektronikförpackningar. För att säkerställa detta används olika tester, där stöt-test, vibrations- och falltester är vanligt förekommande. Vanligtvis skiljer det inte mycket mellan olika förpackningsmaterial vid stöt- och vibrations-tester. Vid falltester har det visat sig att fiberbaserade förpackningar skyddar produkterna bättre än alternativa förpackningsmaterial, med hänsyn till mängden av material. Klimattester har använts för att undersöka förpackningarnas förmåga att skydda produkten under fukt- och temperaturvariationer. Testerna har visat att fuktspärrar och torkmedel inte behövs för fiberbaserade förpackningar. Tester visade att aluminiumfolie och torkmedel höll fuktnivån under det kritiska värdet (50 %), vilket skyddade produkterna väl från korrosion. I förpackningar utan fuktspärr och torkmedel steg fuktnivån över det kritiska värdet, men trots det hittades ingen korrosion i produkterna som låg i förpackningar gjorda på fiber. Produkterna som fanns i fiberbaserade förpackningar hade ingen korrosion.

För glas- och keramik baserade komponenter

Transportförpackningar

Mekaniska produkters hållbarhet är mycket viktigt för denna produktgrupp. För att säkerställa detta används olika tester, vanligtvis stötar, vibrationer och falltester. Vanligtvis skiljer det inte mycket mellan olika förpackningsmaterial vid stöt- och vibrations-tester. Vid falltester har emellertid fiberpaket visat sig skydda produkterna bättre än alternativa förpackningsmaterial, sett till mängden av material.


Transportskydd

Att förstöra fiberbaserade skydd är inga problem eftersom de är äkta naturprodukter och kan antingen brännas, komposteras eller återvinnas.

 • Kundanpassade former och lösningar
 • Lättanvänd tack vare sin form - plug and play!
 • Stötsäker och överlägsen vibrationsdämpare
 • Fås också som vattenbeständigt
 • Polerar inte ytan
 • Kan staplas inuti eller på varandra – sparar utrymme
 • Passar för automatiska produktionslinjer
 • Visar på en miljövänlig verksamhetsprincip

Andra ekologiska produkter

 • SKOGSBRUKSPRODUKTER: Plantskydd och trätoppskydd för plantor
 • TRÄDGÅRD: Odlingsunderlag, fiberkrukor, plantkrukor, försäljningskrukor
 • ÖVRIGT: Rörproppar, hörnskydd, sprutkärl.

Topskydd

Plantfot

Design av förpackningar