Från returpapper till förpackning

Vid tillverkning av fibermaterial löses råvaran, som till största delen består av returpapper, i vatten till fina fibrer. Blandningen pumpas sedan in i en bassäng från vilken det flytande materialet sugs in i formarna med hjälp av vakuum medan vattnet separeras ut. Efter detta pressas och torkas det fuktiga materialet. Vid behov kan materialet pressas och torkas ytterligare en gång. Maskinerna som används i processen arbetar i ett slutet vattensystem, där vattnet renas och återanvänds. Under processen produceras inget avloppsvatten alls.

Lokalt återvunnet

Miljövänligt från början till slut

Tillverkningskedjan för produkterna är baserad på lokalt returpapper. Pappersfiber kan återvinnas sju gånger, och efter det kan den användas som energikälla. 

Miljövänlighet syns även i produktionen, t.ex. som ett slutet vattenkretslopp, värmeåtervinning, användning av biogas och återvinning av eget avfall. Vi återanvänder också vårt kontorspapper i vår egen produktion. 

Vi kan därför betraktas som en inhemsk trendsättare inom ekologiska förpackningar.